Ngày 5S tại Hà Nội: 45 phút lao động là vinh quang!

Nhằm đem lại không gian làm việc tươi mới, sạch sẽ cho toàn thể CBNV, tháng 7 này, công ty Sun* tổ chức tổng vệ sinh tất cả các văn phòng tại Hà Nội, lấy tên là "Ngày 5S". Theo đó, trong "Ngày 5S", tất cả nhân viên sẽ sử dụng 45 phút cuối cùng của ngày làm việc để dọn dẹp lại khu vực cá nhân của mình.

Thời gian thực hiện "Ngày 5S"

Văn phòng HANDICO: 16:00 - 16:45, ngày 10/07/2020

Văn phòng KEANGNAM: 16:00 - 16:45, ngày 17/07/2020

Dưới đây là một số lưu ý cho các Sunner trong ngày 5S