Chia sẻ liên tục, trưởng thành không ngừng cùng chuỗi seminar và tea talk không thể bỏ qua

Không chỉ trong tháng Go Fast, toàn bộ các Unit của Sun* đã, đang và sẽ thực hiện rất nhiều các hoạt động "Chia sẻ liên tục" để có thể không ngừng nâng cao năng lực, phát triển bản thân mỗi nhân viên, từ đó tiến đến sự phát triển chung của toàn Sun*. Dưới đây là một số hoạt động nổi bật ở các Unit.

Các hoạt động ở EUV 1
EUV 2 cùng loạt hoạt động chia sẻ ý nghĩa
EUV 3 và chuỗi các Talk Expert
EUV4
EUV4
Sun* Hồ Chí Minh tại Sun* CTF 2019
R&D Unit
Design Unit (Ảnh do DEU cung cấp)
Vietnam Education Unit
TC Group và R&D Unit

#Go Fast

#Chia sẻ liên tục