Tag: Dự án hay

Thao thức, trằn trọc cùng 25 bản estimate lớn nhỏ để mang dự án về nhà!
Dự án - Sản phẩm
Thao thức, trằn trọc cùng 25 bản estimate lớn nhỏ để mang dự án về nhà!
Không phải là 1 lần, 2 lần, các thành viên dự án Aptitude Testing System đã trải qua đến … 25 lần estimate để trao đổi và thảo luận chặt chẽ cùng khách hàng trước khi dự án chính thức được ký kết.
Đăng bởi Tan. 582 Lượt xem 2023-10-13

Không còn bài viết nào