Tag: luật sở hữu trí tuệ

Cầm tiền còn sợ tiền rơi, cầm được 'thứ này' đời đời ấm no
Kinh nghiệm hay
Cầm tiền còn sợ tiền rơi, cầm được 'thứ này' đời đời ấm no
Một phần mềm/chương trình máy tính hay bất kỳ sản phẩm nào khác do trí tuệ con người tạo ra cũng có thể mang lại giá trị vật chất, lợi nhuận và tiềm năng khai thác rất lớn. Bởi vậy, không quá khi cho rằng, cầm quyền sở hữu trí tuệ chính là cầm "vàng".
Đăng bởi Sun* Legal Group 1037 Lượt xem 2021-05-05
Đừng đánh mất cơ hội khai thác loại tài sản này vì thiếu hiểu biết!
Kinh nghiệm hay
Đừng đánh mất cơ hội khai thác loại tài sản này vì thiếu hiểu biết!
Là Sunner, chúng ta đang hàng ngày làm việc trong môi trường tràn ngập các sản phẩm sáng tạo. Tuy nhiên, chỉ biết sáng tạo thôi chưa đủ, chúng ta cần phải cẩn trọng để không biến mình thành những kẻ ngộ nhận vì thiếu kiến thức về sở hữu trí tuệ.
Đăng bởi Sun* Legal Group 618 Lượt xem 2021-03-31

Không còn bài viết nào