Tag: tập trung

Nguyên nhân bí ẩn khiến điểm Ho-ren-so của Sunners luôn là một trong các tiêu chí thấp nhất
Góc nhìn
Nguyên nhân bí ẩn khiến điểm Ho-ren-so của Sunners luôn là một trong các tiêu chí thấp nhất
Với ý nghĩa ‘Báo cáo - Liên lạc - Trao đổi’, Ho-ren-so là một trong những tiêu chí quan trọng của hệ thống ghi nhận kết quả làm việc của nhân viên tại Sun*. Nhưng thật đáng buồn, một số liệu thống kê không chính thức cho thấy, điểm số của tiêu chí này trong hệ thống rank lại chỉ ra, ‘Sunners có điểm Ho-ren-so rất thấp’. Điều gì khiến cho chúng ta ngần ngại trước báo cáo, khi gặp vấn đề thì tìm cách quanh co, đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác?
Đăng bởi Phan Duy Văn 182 Lượt xem 2019-12-06

Không còn bài viết nào