Sự khác nhau... "sương sương" giữa Dev thường và Dev xịn

Theo bạn, developer thường và developer xịn khác nhau như thế nào, làm sao để phân biệt họ với nhau. Câu trả lời rất đơn giản, hãy thử nhìn cách mà họ ứng xử trong từng trường hợp cụ thể.

Khi code chức năng

Khi khách hàng yêu cầu tính năng 

Khi sếp giao dự án mới

Khi có thành viên mới trong team

Bài viết sử dụng nguồn ảnh của fanpage: Chuyện công sở

#developer