Cuộc sống 'nhiều thăng trầm' của người trẻ ở Sun*

Sự thật thì luôn đơn giản mà mọi người cứ thích "make it complicated" lên là sao!

Có lắm lúc nhìn vậy nhưng lại không phải vậy, Sunner nhỉ? Những sự thật tưởng chừng như đã rõ mồn một nhưng đôi lúc lại cũng không đúng thì nói gì đến chuyện lầm tưởng về một ai đó dựa trên ấn tượng ban đầu. Bởi thế, hãy tiếp xúc thật nhiều, tương tác thật nhiều để hiểu hơn những người đồng nghiệp, bạn bè mới nhé! Biết đâu càng tiếp cận lại càng phát hiện sự thú vị tiềm ẩn của họ thì sao!

Các Sunners ơi, điều mọi người thường lầm tưởng về bạn là gì thế?